Japanilaisia puupiirrostermejä

Aisuki tasateräinen taltta, jota käytetään puun poistamiseen leikatun
viivan vierestä ja läheltä

Beta-ban laatta, jolla on laaja, piirteetön värialue, esim. koko kuva-alan
kattava vaalea pohjaväri (käytetään myös nimitystä tsubushi-ban)

Bokashi värisiirtymä. Bokasheja on hyvin monenlaisia ja ne saadaan aikaan
Erilaisin tekniikoin. Bokasheilla voidaan luoda erikoisefektejä ja
saada syvyyttä väripintaan

Genga ‘alkuperäinen piirustus’

Hangi-to veitsi ääriviivojen leikkaamiseen laatalle

Hanko nimileimasin töiden signeeraukseen

Hanshita viivapiirros ohuelle paperille, joka liimataan kuvapuoli alaspäin
laatalle avainlaatan kaivertamista varten

Hari-awase samalle laatan pinnalle kaiverretaan useampia värialueita

Hiki-tsuke kento-kohdistusmerkki, joka on suora viiva

Hiku ‘vetää’. Käytetään terminä kento-kohdistusmerkkien siirtämisestä
(vetämisestä) kohti vedostajaa

Hon-zuri varsinainen vedostus (koevedostus = kentomi)

Hori kaiverrus

Hori-dai kaivertajan työpöytä

Hosho puupiirrosten vedostukseen käytetty korkealaatuinen paperi.

Iro-ban värilaatta

Iro-ochi laatoilla virheitä, joissa pieniä värialueita on jäänyt kaivertamatta
(värejä puuttuu)

Iro-sashi paperi, johon on merkitty kaiverrettava värialue

Iro-wake värierotteluprosessi

Kagi kento-kohdistusmerkki, joka on suorakulma

Kake-awase saman laatan käyttö useamman värin vedostamiseen

Kara-zuri ‘tyhjä vedostus’. Vedostus ilman väriä kohokuvioiden
aikaansaamiseksi. Hierretään barenilla samaan tapaan kuin väri.

Kento paperin kohdistusmerkit laatalla (katso ‘kagi’ ja ‘hiki-tsuke’)

Kento-nomi kento-kohdistusmerkkien kaivertamiseen käytettävä täysin
tasateräinen taltta

Kentomi koevedostus (varsinainen vedostus = hon-zuri)

Kimedashi vedostus ilman väriä niin, että paperi painetaan laatalle leikattuihin kuvioihin (”työntää ulos”). Perinteisesti painamiseen on käytetty kyynärpäätä.

Koma-suki pieni kourutaltta, jossa on u-muotoinen terä

Kui-ki ohut puuliuska, jolla kento-kohdistusmerkkejä voidaan siirtää
poispäin vedostajasta

Kyogo avainlaatalta otettu vedos iro-sashien tekemistä varten

Marunomi kourutaltta, jota käytetään puun poistamiseen laajemmilta alueilta

Masa-ban vedostuspaperin arkkikoko ( n. 36 x 50 cm)

Masame puun suorat syyt

Mimi-tsuki ‘korvien kera’. Paperi, jossa on alkuperäiset epäsäännölliset reunat

Minoban vedostuspaperin koko, ½ masa-bania (n. 25 x 36 cm)

Muda-bori ‘turhat kaiverrukset’. Kaiverretut alueet (esim. viivat), jotka
poistetaan, kun niitä ei enää tarvita värierotteluprosessissa

Nezumi-ban ‘hiirilaatta’. Varjostuslaatta

O-bosho ‘suuri hosho’. Vedostuspaperin arkkikoko (n. 40 x 53 cm)

Sakame ‘takaperoiset puun syyt’. Alue laatalla, jossa puun syiden suunta on
päinvastainen kuin muualla laatan alueella

Sarai tarpeettoman puuaineksen poisto taltoilla laatalta

Sen-gaki ääriviivapiirros

Shina laattamateriaalina käytettävä japaninlehmuksesta valmistettu
vaneri

Soai-nomi suora taltta, jonka terä on hiukan kaareva

Sumi-ban ääriviiva- (musta) laatta

Suri vedostus

Suri-dai vedostuspöytä

Sute-bori ‘turha kaiverrus’. Käytetään kuvaamaan ‘päästöviivan’ leikkausta
ennen varsinaisen viivan leikkaamista. Sute-bori keventää varsinaisen viivan leikkaamista

Tsubushi-ban laatta, jolla on laaja, piirteetön värialue, esim. koko kuva-alan
kattava vaalea pohjaväri (käytetään myös nimitystä beta-ban)

Yama-zakura vuorikirsikka. Perinteinen ja parhaana pidetty laattamateriaali