ympäristöosaamista

Nimi

Kaila Juha

Syntymäaika

1948 Helsinki

Osaaminen

Minulla on noin 40 vuoden laaja-alainen kokemus jätehuollon ja ympäristötekniikan eri osa-alueilta kuten jätelaitoksen ja liiketoiminnan johtamisesta, organisaatioiden kehittämisestä, hankkeiden johtamisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä, konsultoinnista, suunnittelusta, jätealan tieteellisestä työstä ja sen johtamisesta sekä koko jätehuoltoketjun operatiivisesta toiminnasta.
Olen erityisen perehtynyt jätehuollon strategioihin ja jätehuoltojärjestelmien laaja-alaiseen suunnitteluun ja niiden tekniseen, taloudelliseen ja organisatoriseen kehittämiseen ja järjestelmien mallintamiseen ja arviointiin. Olen osallistunut 1980-luvulta alkaen kaikkiin jätelainsäädännön valmistelutyöryhmiin Suomessa. Lisäksi toimin 2010 – 2016 ympäristöalan asiantuntijajäsenenä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Minulla on myös runsaasti jäte- ja ympäristöalan kansainvälisiä ja kotimaisia luottamustehtäviä, kuten EU:N ja YK:n asiantuntijatehtäviä, tieteellisten julkaisujen arviointeja useille kansainvälisille kustantajille ja kansainvälisten konferenssien sessioiden puheenjohtajuuksia.

Koulutus

Ylioppilastutkinto, Lauttasaaren lukio 1967
Diplomi-insinööri, Rakennusinsinööriosasto, TKK 1975
Tekniikan tohtori, TKK 1987

Muu koulutus
International Business Management Program, FINTRA 1991

Erikoistoimiala
Jäte- ja ympäristöhuolto, strategiat ja strateginen johtaminen

Työkokemus

09/2007- 09/2013: Aalto-yliopisto, jätehuoltotekniikan professori

01/2004 – : Kasui Oy, toimitusjohtaja

08/1998-01/2004: YTV Jätehuoltolaitos, jätehuoltojohtaja

06/1996- 07/1998: VTT Yhdyskuntatekniikka, tutkimusprofessori

09/1987- 05/1996: WM Ympäristöpalvelut Oy, kehitysjohtaja

10/1981- 08/1987: VTT Geotekniikan laboratorio, erikoistutkija

10/1979- 09/1981: Suomen Kaupunkiliitto, tutkimusinsinööri

10/1975- 09/1979: Helsingin seutukaavaliitto, osastopäällikkö 1976-79, seutukaavainsinööri 1975-76

09/1974- 10/1975: Viatek Oy, projekti-insinööri

Muita työtehtäviä

1975 – 1992: Teknillinen korkeakoulu, erikoisopettaja
Rakennusinsinööriosasto
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus

1999 – 2004: Ekokem Oy, hallituksen jäsen

1999 – 2003: Seutulan Uusiometalli Oy, hallituksen jäsen

2000 – 2003: Ekopark Oy , hallituksen puheenjohtaja

2004 – 2009: Tana Oy , hallituksen jäsen

2010 – 2016: Korkein hallinto-oikeus, ympäristöasiantuntijaneuvos

Luottamustehtäviä jätealalla

1997 – 2007: Ympäristöministeriö, Jätealan yhteistyöryhmä, puheenjohtaja

2000 – 2004: TEKES, Streams-teknologiaohjelma, johtoryhmän puheenjohtaja

1999 – 2004: Jätelaitosyhdistys ry, hallituksen jäsen

1987 – 1999: Jätehuoltoyhdistys ry, puheenjohtaja

2008 – 2013: EU komissio, tutkimushankkeiden arviointi

2011 – 2016: YK/ UN-CSD, jätehuoltoasiantuntija

Waste Management & Research, tieteellinen julkaisu
toimitusneuvoston jäsen vuoteen 2017

Jäsenyys jätealan järjestöissä

International Solid Waste Association, ISWA
Jätehuoltoyhdistys ry