Puupiirrostietoa (in Finnish)

sivut rakenteilla

Japanilaisen vesiväripuupiirroksen valmistus on monivaiheinen prosessi, joka alkaa työn luonnostelusta ja päättyy valmiiden vedosten viimeistelyyn. Perinteisesti kunkin työvaiheen ovat tehneet juuri siihen vaiheeseen erikoistuneet ammattilaiset. Taiteilijat tekivät luonnokset ja määrittelivät, mitä värejä työssä käytetään. Laatantekijät höyläsivät laatat ja kaivertajat leikkasivat ne. Lopuksi vedostajat sekoittivat värit ja vedostivat kuvat. Nykyisin taiteilijat tekevät yleensä kaikki vaiheet itse, lukuunottamatta laattojen valmistusta. Lisäksi tarvitaan erikoistuneita paperintekijöitä, veitsi- ja talttaseppiä, harjantekijöitä jne.

Näille sivuille olen koonnut tietoa ja kokemuksiani vesiväripuupiirroksen materiaaleista, välineistä ja työtavoista.